Aansprakelijkheid

Ondernemer zijn betekent 'risico's lopen'. Als ondernemer weet je dat als geen ander. Want daarvoor ben je ondernemer geworden: inkomen verwerven door risico's te accepteren.

Maar het betekent tevens, dat je als eigenaar of bestuurder van een onderneming verantwoordelijk bent voor alle handelingen die daar plaats vinden. En niet alleen voor de 'fouten' die je als ondernemer nu eenmaal kunt maken, je bent ook verantwoordelijk voor de fouten van jouw medewerkers. 

Feitelijk sta je dus met jouw volle vermogen borg....... 

Die verantwoordelijkheid kan best ver gaan. Want het gaat om schades die 'anderen' lijden, door jouw schuld. Denk aan: 

  • Schades die afnemers lijden omdat geleverde producten niet deugdelijk zouden zijn (productenaansprakelijkheid)
  • Schades die werknemers lijden door (of zelfs ook tijdens) het werk (werkgeversaansprakelijkheid)
  • Schades aan alle andere partijen met wie je zaken doet (accountant, grondstoffenleverancier, energiebedrijven etc.) 

En dan bestaan er ook nog eens verschillende soorten aansprakelijkheid: 

Eigenlijk verschilt de bedrijfsaansprakelijkheid niet zoveel van de gewone particuliere aansprakelijkheid. Want zoals je bij vrienden per ongeluk een kop koffie over de computer kunt laten vallen, zo kan je dat als ondernemer natuurlijk ook gebeuren. En wanneer je tijdens het 'winkelen' tegen een stellage met uitgestalde goederen kunt vallen, zo kan je dat ook gebeuren wanneer je als loodgieter in dezelfde winkel op zoek bent naar een kraan die gerepareerd moet worden. 

Het zijn vergelijkbare schades. Alleen de ene keer veroorzaak je de schade als 'particulier' en de andere keer als 'ondernemer. '
En dus valt de ene schade onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering en de andere onder de bedrijfsaansprakelijkheidverzekering.

Bij beroepsaansprakelijkheid gaat het om schades die alleen kunnen voor komen bij dat ene beroep. Denk aan een garagehouder die vergeet een wiel vast te zetten, met een aanrijding tot gevolg. Of denk aan een chirurg die een onherstelbare fout maakt tijdens een operatie. Het zijn schades die alleen voor kunnen komen bij iemand die dat ene beroep uitoefent. 

En dat alles maakt de aansprakelijkheidsverzekering voor een ondernemer een van de allerbelangrijkste verzekeringen die hij af kan sluiten!

Claimbewustheid

Helaas is het zo, dat de 'claimbewustheid' niet alleen in de VS sterk ontwikkeld is. Ook in Nederland neemt het steeds meer toe. Het betekent, dat de kans, dat jij of jouw onderneming aangesproken wordt voor veroorzaakte schade in deze tijd beduidend groter is dan een jaar of tien geleden.

Het terrein van de aansprakelijkheidswetgeving is complex. En vaak betekent een 'claim' ook, dat juristen zich moeten buigen over de vraag of, en zo ja, hoe groot de schade is.

Het zal duidelijk zijn, dat het verzekeren hiervan bepaald geen overbodige luxe is. Temeer, daar zelfs één claim al uit kan lopen tot een complete een ramp voor jouw onderneming. (al zal dat vaak zo'n vaart niet lopen).

Premies

Ondernemers verschillen. En daarmee verschillen tevens de premies, die nodig zijn het aansprakelijkheidsrisico verzekerd te krijgen. Veelal zijn die afhankelijk van de loonsom en de omzet. Maar vaak ook speelt het soort bedrijf of beroep een rol. Zo zal voor een loodgieter zonder personeel de premie er totaal anders uit zien dan voor een een huisarts.

Niettemin mag je van ons verwachten, dat wij ons maximaal zullen inspannen om je ook op dit terrein voldoende zekerheid te kunnen geven, zodat je in alle 'rust' ondernemer kunt zijn.